EXPLORAMED SRL cu sediul in Str.Libertății, nr.1, Alexandria, în calitate de Operator de date cu caracter personal respectă confidenţialitatea tuturor pacienților sau vizitatorilor www.exmed.ro şi va trata/prelucra datele personale în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către EXPLORAMED SRL , exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt: pacienții persoane fizice ai EXPLORAMED SRL (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai companiilor colaboratoare, legali sau convenţionali.

Datele cu caracter personal sunt colectate numai cu acordul dumneavoastră, la solicitarea EXPLORAMED SRL, prin unul din formularele on-line utilizate, prin abonarea la newsletter sau de personalul autorizat la recepție.

În cazul în care nu sunteţi de acord cu oricare dintre mențiunile din acest document nu utilizaţi website-ul nostru sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale.

Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale acestea făcând parte din obligațile legitime ale Operatorului.
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Date cu caracter personal prelucrate de către EXPLORAMED SRL:
- Nume și prenume;
- telefon/fax ;
- adresa de domiciliu/reședință,
- e-mail,
- C.N.P.
- adresa IP,
- istoric medical
- imagini.

EXPLORAMED SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute în acest document.

Scopurile colectării datelor cu caracter personal:
- Derularea activităţii de oferire a serviciilor medicale;
- Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;
- Monitorizarea stării de sănătate a pacientului ;
- Colaborarea cu alte unități medicale ;
- Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor;
- Gestionarea relaţiei cu pacienții;
- Comunicarea comercială către pacienți de oferte personalizate;

EXPLORAMED SRL va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţii , fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior cu excepția celor prezentați în acest document.

Destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Destinatari ai datelor cu caracter personal colectate de la persoanele vizate pot fi:
- Unități medicale/ farmacii din rețeaua publica sau privată ;
- Firme din domeniul IT ce administreaza și întrețin site-ului;
- Furnizori de servicii (Împuterniciți) ai EXPLORAMED SRL în vederea bunei funcționări a societății;
- Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet;
- Societăţi de asigurare şi reasigurare;

Durata prelucrării datelor cu caracter personal .

În vederea realizării scopului menţionat, EXPLORAMED SRL va prelucra datele cu caracter personal numai atât timp cât persoana vizată va fi pacientul clinicii, în cazul în care legea nu specifică un termen mai lung . Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, aceste date vor fi distruse.

Măsuri de siguranţă utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră. Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate combinate cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi însă niciodată garantată.
EXPLORAMED SRL depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, transmise către website-ul www.exmed.ro . Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, EXPLORAMED SRL utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Drepturile persoanei vizate.

Persoanele vizate (pacienții EXMED) beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile în legătură cu protecția datelor de:
- dreptul de acces la datele personale;
- dreptul la rectificare asupra datelor personale;
- dreptul la ştergere ( dreptul de a fi uitat) a datelor personale;
- dreptul la restricţionarea prelucrării;
- dreptul la portabilitatea datelor;
- dreptul la opoziţie ;

Persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciara.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, EXPLORAMED SRL poate:
- fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
- fie sa refuze să dea curs cererii.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, la sediul societatii sau la adresa de e-mail office@exmed.ro.

Va informam ca responsabilul cu protecția datelor al EXPLORAMED SRL poate fi contactat la adresa de mail : adrian.magda@gdprservicii.ro

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către EXPLORAMED SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de către EXPLORAMED SRL în vederea prestării de servicii medicale.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare, a website-ului www.exmed.ro, capitolul ''Politică de Confidențialitate'' pentru a fi tot timpul informaţi în legătură modificările ce pot apărea. Prin accesarea website-ului sau utilizarea serviciilor oferite prin intermediul acestuia, ulterior modificărilor, noile prevederi se vor considera acceptate.

CONTACT

Alexandria

ECOGRAF | DEXA | MAMOGRAF

Str. Libertății nr 122-124
în incinta Policlinicii "1 Decembrie"

0347 405015


Alexandria

REZONANTA MAGNETICA | COMPUTER TOMOGRAFIE | DXA | NEUROCHIRURGIE

Str. Libertății nr 1
în incinta Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria

0347 407108


Rosiorii de Vede

COMPUTER TOMOGRAF | MAMOGRAF

Str. Carpați Nr. 33
în incinta Spitalul Municipal Caritas

0347 412777

office@exmed.ro
www.exmed.ro


Alexandria

UROLOGIE

Str. Alexandru Ghica, nr. 121, bl. 40AP, parter

0347 405556

TOP
Call Now Button