Coduri de Conduită și Politici

Codurile de conduită pe care Exploramed, ca parte integrantă din Grupul Affidea Internaţional, a ales să le definescă şi să le respecte, descriu standardele etice şi comportamentale pe care toţi angajaţii Exploramed şi le-au însuşit şi au ales să le respecte întocmai.

Nerespectarea, voită sau accidentală a acestor norme atrage de la sine măsuri disciplinare sau chiar încetarea contractului de colaborare între Companie şi angajatul care nu onorează activ codurile sau politicile Exploramed.

Sintetizat, Codurile de Conduită şi Politicile Exploramed impun angajatului Exploramed , printre altele:

• să câştige şi să cultive loialitatea pacienţilor Exploramed prin păstrarea la cele mai înalte cote a calităţii şi profesionalismului serviciilor oferite
• să construiască relaţii profesionale şi să păstreze calitatea lor la cele mai înalte cote în raport cu toate entităţile fizice sau juridice cu care Exploramed colaborează
• să trateze investiţiile Exploramed ca şi cum ar fi personale
• să îşi păstreze integritatea în ceea ce priveşte agresivitatea concurenţială
• să aleagă cea mai bună decizie de afaceri, bazată întotdeauna numai pe cadrul de interese în business ale Exploramed fără a prejudicia nici una din părţi
• să raporteze imediat pe cale ierarhică orice conduită de afaceri ce poate aduce prejudicii Companiei sau relaţiilor cu partenerii săi
• să realizeze şi să păstreze conduita în afaceri în deplină conformitate cu principiile etice şi legale aplicabile, fără a accepta sau a oferi vreodată beneficii necuvenite sau mită
• să respecte întrutotul prevederile legale aplicabile.

Puteţi consulta Codurile de Conduită şi Politici Exploramed prin selectarea din lista de mai jos a documentului care vă interesează.
Documentele sunt în format PDF. Pentru a le putea accesa aveţi nevoie de Adobe

Cod de conduită

Politica Affidea privind beneficiile necuvenite
Politica Affidea privind pastrarea relatiilor cu terţi
Politica de Calitate Affidea
Declarație de conformitate

TOP
Call Now Button