Centrul integrat de servicii socio-medicale EXMED

Proiect finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: “Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”
Proiectul este o componenta a Strategiei de Dezvoltare Locală realizată de GAL TURNU 21. In urma apelului lansat de către GAL TURNU 21,
EXPLORAMED SRL a depus o cerere de finanțare către Ministerul Fondurilor Europene – Organismul intermedial POCU, aprobată în luna mai a acestui an prin contractul POCU/717/5/1 - cod SMIS 154727.

VALOARE TOTALA ELIGIBILA PROIECT
1.989.692,60 lei

• 1.795.697,63 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European
• 94.510,34 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul național
• 99.484,63 lei cofinanțare din partea beneficiarului

IMPLEMENTARE

• Proiectul va fi implementat in teritoriul SDL Turnu 21, compus din cele 2 ZUM (zonele Balci si Rampa Garii) si zona functionala aferenta. Conform SDL Turnu 21, atat cele 2 ZUM, cat si zona functionala aferenta

15 700 locuitori

• Teritoriul SDL Turnu-Măgurele cuprinde 4 zone distincte: o zonă comercială, culturală, administrativă și rezidențială și o zonă de locuințe (blocuri), ce constituie împreună zona funcțională, zona urbană marginalizată 1, supranumită și zona Târg Săptămânal (Bâlci) și zona urbană marginalizată 2, supranumită și zona/cartier Măgurele (Rampa Gării).

GRUP ȚINTĂ

1200 persoane cu domiciliul sau resedinta pe teritoriul SDL Turnu 21

• Grupul țintă este constituit din persoanele sprijinite direct în cadrul proiectului finanțat în contextul Obiectivului Specific 5.1. pentru intervențiile POCU din cadrul unui SDL, care beneficiază de servicii integrate şi care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

- au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) în teritoriul acoperit de SDL Turnu 21 aprobată

- sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială

OBIECTIVE

Obiectiv general

• Obiectivul general al proiectului constă in îmbunătățirea stării de sănătate a membrilor comunității prin creșterea accesului la serviciile medicale curative și preventive și dezvoltarea serviciilor sociale integrate și individualizate, prin furnizarea de servicii comunitare integrate adaptate nevoilor medicale, sociale si educaționale ale categoriilor defavorizate din teritoriul SDL Turnu 21 in randul a 1200 de persoane care au domiciliul / locuiesc (sunt rezidente) în teritoriul acoperit de SDL Turnu 21 .

Obiective specifice

• Obiectivul Specific 1 - Operaționalizare Centru medical comunitar integrat pentru persoanele defavorizate

• Obiectivul Specific 2 – Operaționalizarea unui Centru integrat sociomedical pentru copii, tineri si adulți cu dizabilități

TIMELINE

05.2022 – 12.2023

A0

Managementul proiectului
19 LUNI

07.2022 – 12.2023

A1

Informarea publicului cu privire la oportunitatile oferite prin proiect, prin derularea de evenimente la nivel local, cu intalniri de grup si individuale, pentru asigurarea recrutarii si gestionarii GT
17 LUNI

07.2022 – 12.2023

A2

Furnizarea de servicii comunitare integrate adaptate nevoilor medicale, sociale si educaționale ale categoriilor defavorizate din teritoriul SDL Turnu 21
17 LUNI

07.2022 – 12.2023

A3

Furnizarea de servicii socio-medicale și sociale specializate de recuperare activă, persoanelor aflate in situație de risc, adulți și copii, în special celor cu dizabilitați sau cu mobilitate redusa
17 LUNI

05.2022 – 12.2023

A4

Monitorizarea functionarii Centrului integrat de servicii Socio-Medicale
19 LUNI

Decembrie 2023

Informare și servicii medicale

Pentru a facilita accesul la informație și servicii medicale, Centrul Integrat de Servicii Socio-Medicale Exmed organizează
- Informare și îndrumare medical pentru persoanele defavorizate
- Servicii medicale pentru sute de beneficiari
- Campanii de informare si mobilizare a populatiei pentru vaccinarea impotriva SARSCOV2 si a altor tipuri de virusi organizate sub forma unor caravane care parcurg zonele din care provin persoanele defavorizate;
- Seminarii în patru școli și licee pe tema planning-ului familial;
- Servicii de consiliere socială/ psihologică și servicii medicale primare prin care vor fi distribuite materiale de informare și kituri cu materiale igienico-sanitare și/sau produse anticoncepționale;
- Ședințe de kinetoterapie, masaj, electroterapie, consiliere psihologică, consiliere socială, serviciu de asistență medicală la domiciliu pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii utilizatoare de scaun rulant sau cu mobilitate redusă, socializare, petrecere a timpului liber şi servicii medicale primare de asistenţă comunitară bazate în special pe educaţie medicală şi prevenţie, necesare pentru menţinerea autonomiei familiale şi sociale dar si pentru reintegrarea profesională a acestora

ELIGIBILITATE

O persoană nu poate fi încadrată din punct de vedere a eligibilităţii decât într-o singură categorie eligibilă. În cadrul proiectului, pentru susținerea grupului țință format din personae aflate in risc de saracie, șomeri sau persoane inactive, cu dizabilități și nevoi educaționale speciale, victime ale violenței domestice sau ale traficului de persoane, se va înființa centrul socio-medical în cadrul Policlinicii Municipale Dr.Valentin Munteanu - Str. Cpt. STĂNCULESCU, nr. 21, în municipiul Turnu Măgurele din județul Teleorman.

CONTACT

Policlinica Municipală Dr. Valentin Munteanu - Str. Cpt. STĂNCULESCU, nr. 21, în municipiul Turnu Măgurele din județul Teleorman

sau

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

TOP
Call Now Button